ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΜΗΤΤΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Σχολική ετοιμότητα

Σχολική ετοιμότητα

Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στη Α Δημοτικού?

Οι περισσότεροι γονείς πριν το παιδί τους φοιτήσει για πρώτη φορά στο Δημοτικό, αναρωτιούνται για τη πρόοδό του και τη προσαρμογή του.

Το παιδί για να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά στο σχολικό πλαίσιο, να προσαρμοστεί  και να παρακολουθήσει την Α Δημοτικού θα πρέπει να έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες.

Οι δεξιότητες αυτές , αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού σε κοινωνικό- συναισθηματικό, κινητικό, γνωστικό και  σωματικό επίπεδο. Συνεπώς σχολική ετοιμότητα εννοούμε ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού στους τομείς  που αναφέρθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, για να είναι το παιδί έτοιμο να πάει Α Δημοτικού, θα πρέπει:

Σε γνωστικό επίπεδο:

Το παιδί πρέπει να έχει τη κατάλληλη συγκέντρωση και προσοχή, να ακολουθεί απλές και σύνθετες οδηγίες και να μπορεί να ολοκληρώνει αυτόνομα μια δραστηριότητα που απαιτεί σκέψη. Θα πρέπει να προσανατολίζεται ως προς το χώρο  και το χρόνο και να γνωρίζει τη διαδοχή της μέρας, τις μέρες της εβδομάδας, τους μήνες και τις εποχές. Να αναγνωρίζει και να ονομάζει χρώματα, σχήματα, αριθμούς,  έννοιες που αφορούν ποσότητα και μεγέθη και να μπορεί να συγκρίνει  αντικείμενα.

Πρέπει να μπορεί να βάζει σε σωστή χρονολογική σειρά μια σειρά γεγονότων και η έκφραση του να είναι σωστή σε συντακτικό, σημασιολογικό και γραμματικό επίπεδο.

Να έχει κατακτήσει τις έννοιες της ταξινόμησης, της συσχέτισης και της κατηγοριοποίησης.

Επίσης να έχει την απαιτούμενη  κριτική σκέψη .

Ακόμα  σημαντική δεξιότητα σχολικής ετοιμότητας είναι η φωνολογική ενημερότητα. Είναι απαραίτητη ικανότητα ενός παιδιού για να μπορέσει να διαβάσει  και να γράψει. Για να υπάρξει επαρκής φωνολογική ενημερότητα θα πρέπει το παιδί να μπορεί να αναγνωρίζει τα περισσότερα γράμματα, να βρίσκει το αρχικό γράμμα που ξεκινά μια λέξη, να χωρίζει τη λέξη σε συλλαβές, τις συλλαβές σε γράμματα και να διακρίνει ακουστικά τους ήχους. Το αρθρωτικό  σύστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να έχει ένα ικανοποιητικό αντιληπτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο  ώστε να μπορεί να περιγράφει και να αφηγείται γεγονότα και καταστάσεις.

Σε κινητικό επίπεδο:

Οι σωστοί χειρισμοί των λεπτών κινήσεων  είναι απαραίτητες για την ορθή γραφή. Το παιδί θα πρέπει να κρατάει σωστά το μολύβι,  τους μαρκαδόρους και να χειρίζεται το ψαλίδι καθώς και τα άλλα σχολικά  εργαλεία με επιδέξιο τρόπο. Πρέπει  μπορεί να χρωματίζει εντός πλαισίου, να ζωγραφίζει , να κουμπώνει και να ξεκουμπώνει τα κουμπιά του, το μπουφάν και το παντελόνι του. Να είναι ανεξάρτητο στην ένδυση- απόδυση, στη τουαλέτα, στη σίτιση και στη προσωπική του υγιεινή.

Να μπορεί να κάνει κουτσό, να κλωτσάει τη μπάλα, να έχει οπτικοκινητικό  συντονισμό και ισορροπία. Να αντιγράφει γράμματα, σχέδια και σχηματικές ακολουθίες. Να έχει οπτική διάκριση.

 

Σε κοινωνικό-συναισθηματικό επίπεδο:              

Το παιδί πρέπει να είναι ικανό να ακολουθεί τους κανόνες της τάξης και τις οδηγίες του δασκάλου, να περιμένει τη σειρά του και να σέβεται τα όρια. Να μπορεί να διαχειριστεί τις καταστάσεις στο σχολείο, τις συγκρούσεις, να παίρνει πρωτοβουλίες και να εκφράζει τα συναισθήματά του.

Να μπορεί να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες, να συνεργάζεται σωστά με τους συμμαθητές του και να προσαρμόζεται ανάλογα.

Εντοπίζοντας νωρίς τις δυσκολίες προλαμβάνουμε τυχόν αδυναμίες του παιδιού και φροντίζουμε για την ομαλή πορεία της μαθησιακής του εξέλιξης και της ισορροπίας στην ψυχική υγεία του παιδιού.

Μποτσέτος Κωνσταντίνος

Λογοθεραπευτής